Forskning

Vid avdelning för Samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet genomförde vi hösten 2006 ett flertal försök i deras köldkammare för att verifiera avsisningssystemets termiska egenskaper. Resultaten från testerna var mycket lovande varför projektet beviljades fortsatt stöd från Energimyndigheten för fortsatta försök.  

Försöksuppstälning i labbet

Avisningsförsök vid avd för Samhällsbyggnadsteknik LTU

 
VD Bernt Granberg
+46-(0)921 34 25 01
+ 46-(0)70-585 18 15
bernt@mw-innovation.se
 
 
Powered by PR Reklam