Is kan även vara vackert som här vid Niagarafallen

 Etablering av vindkraft i områden där vindtillgången är bra samtidigt som risken för isbildning är stor har hitintills inte varit intressant. Det är framförallt produktionsbortfall p.g.a. isbildning som man vill undvika men även risk för is som kan lossna och orsaka skador på liv och egendom som är andra viktiga faktorer. Efterfrågan på kostnadseffektiva avisningssystem har därför ökat i takt med etablering av vindkraft i kallt klimat.

Exempel på detta är Aapua och den satsning som Skellefteå kraft genomför i Uljaubuouda.  Det är framförallt produktionsbortfall p.g.a. isbildning som man vill undvika men även risk för is som kan lossna och orsaka skador på liv och egendom är andra viktiga faktorer. Preliminära data från vindkartering visar på god vindtillgång i fjällområden.

 

 

Nedisade turbinblad i Aapua vintern 2008 

Vi jobbar med forskning och utveckling av ett avisningssystem för turbinblad till vindkraftverk som tidigare inte testats i dessa applikationer. Genomförda tester vid Luleå tekniska universitet hösten 2006 påvisade mycket lovande resultat. Vi har nu monterat ett komplett avisningssystem på en Vestas V90 2 MW turbin på Bleikevare i Dorotea kommun.

På marknaden finns idag ett antal system för avisning men som inte attraherat vindkraftägarna då teknik och kostnader inte tillfredställer behovet. 

MW-Innovation är  ett kvalitetsmedvetet företag som i huvudsak jobbar med utveckling av avisningssystem för turbinblad till vindkraftverk. Även andra applikationer är av intresse som exempelvis broar och master som är utsatta för isbildning vintertid.

 

 
VD Bernt Granberg
+46-(0)921 34 25 01
+ 46-(0)70-585 18 15
bernt@mw-innovation.se
 
 
Powered by PR Reklam